volontär

Jag vill hjälpa till som volontär

Om du vill hjälpa till och bidra till konferensen på något sätt, eller om du vill ha ytterligare information, skriv i formuläret här så återkopplar vi till dig via mail/telefon.

Här nedan står alla områdena listade där vi behöver volontärer

Har du övriga frågor? maila till info@det-finns-hopp.se

 

Dessa områden behöver vi hjälp med:

1.     Bönevakt:

De varaktiga resultaten grundas i bön. Under tiden fram till kampanjen, under densamma och under det långsiktiga uppföljningsarbetet behövs väktare på muren som ställer sig i gapet för de som skall vinnas före, under och efter kampanjen.

Arbetsgruppen ska inspirera till egen och gemensam bön enligt Faderns vilja, att alla människor skall bli frälsta. Bön för alla som arbetar tillsammans för att nå Eskilstuna med evangeliet men framför allt alla som ännu inte kunnat ta ställning till budskapet, att de skall få höra det och att det landar i god jord.

En tid för gemensam bön för de som inte ännu känner Jesus som förbereder det andliga klimatet i vår trakt för skördetid genom bland annat:

Bedjare samlas i Fristadskyrkan, Eskilstuna den sista lördagen varje månad kl.10, kl.11 och kl.12.

Bönevandring runt Stiga sport arena i Eskilstuna första söndagen i månaden. Församlingar gör sig till medarrangör som evenemang på Facebook på Facebook eventet för att sprida inbjudan, genom att klicka ja och var beredda på att det tar lite tid.

Varje månad skickas sms till föranmälda för individuell bön. Anmälan att få böne-sms skicka till administratören 070 367 1730.

Bönebrevlåda finns nu på Ica Ekängen, Eskilstuna och vi har redan fått bönelappar.


2.     Förbönstjänst:

Under kampanjen tror vi att människor kommer att söka sig fram för förbön. De som gör detta skall möta kristna som har tid att lyssna, vägleda och be för dessa. Om så önskas kan kontaktuppgifter insamlas för att underlätta kontakttagandet efter kampanjen.

Människor skall få en möjlighet att ta steg närmare Guds rike och om möjligt ta steget in i det.

Ett varmt, kärleksfullt och respektfullt bemötande av dem som söker sig fram för förbön. Detta ögonblick som har evighetsvärde skall upplevas helt utan stress även om många människor finns i närheten.

Fyra tillfällen under kampanjhelgen

Träningstillfälle före kampanjen av Heart of Evangelism.


3.     Uppföljning:

Under kampanjen tror vi att människor kommer att söka sig fram till förbön. För att deras närmande till Guds Rike inte skall bli en engångshändelse behöver deltagande församlingar förbereda sig för att välkomna dessa människor in i sin gemenskap på ett sätt som är relevant för de människor som kommer. Detta kräver bön, tankemöda, planering och resurser för genomförande.

Människor skall få en möjlighet att ta steg in i Guds rike och finna gemenskap där de känner sig sedda, bekräftade och hemma, en plats där de kan växa och lämna över mer och mer i sina liv till sin frälsare.

Relevanta och välkomnande aktiviteter skall vara planerade i församlingarna innan kampanjen startas så att församlingarna är beredda att ta emot nyomvända människor som behöver andliga fäder och mödrar såväl som annan gemenskap (Alpha grupper, smågrupper etcetera)

Efter varje kampanjkväll (under natten) kommer några representanter för församlingarna gå igenom kontaktkorten som kommit in och fördela dem till de som kommer jobba med uppföljningen.

Uppföljning – Heart of Evangelism skickar sms till besökare till Stiga sport arena som lämnat in kontaktkort under kampanjen, som sedan ska kontaktas av den församling som fått kontakten tilldelad.

I denna arbetsgrupp behövs representanter (uppföljare) från de olika församlingarna som är bekanta med sina församlingsmedlemmar.

Vi rekommenderar att starta både digitala och fysiska Alphakurser veckan efter kampanjen.

Träning som förmedlar bibliska principer för ”personlig mentoring” – speciellt för de som är nya i tron – är en del av församlingarnas uppföljningsarbete. Utbildning med Stellan & Bosse Ahlvin från Heart of Evangelism. Anmälan till info@detfinnshopp.se senast fem dagar innan. Ingen kostnad. Se separat affisch bifogad.


 

 

4.     Marknadsföring:

Målet med kampanjen är att bidra till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet. För att kampanjen skall kunna vara ett redskap i detta överordnade mål måste Det Finns Hopp bli ett begrepp i Eskilstuna med omnejd. Det skall vara känt vad Det Finns Hopp är och vad det innehåller och vilka som står bakom kampanjen.

Det Finns Hopp bör bli känt på en nivå som stora sportevenemang och till exempel Pridefestivalen.

Med de olika kanalerna som finns gör Det Finns Hopp känt.

Utifrån den målgrupp som Heart of Evangelism och kampanjen har kan det vara så att de digitala kanalerna inklusive sociala medier kan vara att föredra.

Verksamheten bör samordnas med Evangelisationsgruppens aktiviteter.

Avgränsning för marknadsföringsgruppen är att få deltagare till kampanjen, inte material till själva kampanjhelgen om vilka som är arrangörer.

Det behöver framgå att det är ”Kyrkor i Eskilstuna” som står bakom kampanjen som genomförs tillsammans med Heart of Evangelism.


 

5.     Evangelisation:

Målet med kampanjen är att bidraga till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om och kunna ta ställning till evangeliets budskap om nåd och frihet i Jesus Kristus. Detta uppdrag är dock inte begränsat till kampanjen utan ett kontinuerligt arbete på olika sätt år efter år. Ett av målen med denna kampanj är att vitalisera evangelisationsarbetet i församlingarna.

Genom att använda kampanjen som en katalysator aktivera den samordnande evangelisationen i de medverkande församlingarna.

Med människa till människa-aktiviteter på gator och torg och med olika events göra faktumet att Det Finns Hopp kampanjen känt och genom diakoni, socialt arbete och hjälp till de mest utsatta i samhället nå dem med budskapet.

Aktiviteter har arrangerats som regelbunden kontakt med fritidsgård i Nyfors med hjälp av bland annat läxläsning. Idé att kontakta andra fritidsgårdar och arbeta med skolkyrkan.

Vara ute och bjuda in till kampanjhelgen i prioriterade stadsdelar.

Bussmissionen har varit på besök och återkommer en vecka före kampanjhelgen.

Verksamheten bör samordnas med Marknadsföringsgruppens aktiviteter.


 

6.     Teknik:

Målet med kampanjen är att bidrag till att i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna tas ställning till det glada budskapet. Stiga sport arena är en stor lokal och för att budskapet ska nå fram behövs adekvat teknik.

Alla som deltager i kampanjens möten skall ha möjlighet att ta del av budskapet i tal och genom sång och musik.

Under ledningen av/i samordning med Heart of Evangelism ordna en teknisk adekvat miljö för kampanjens möten.

Information från Heart of Evangelism vad som kommer krävas från arbetsgruppen.

Kontaktperson på Stiga Arena som svarar på tekniska frågor

 

7.     Inredningsarbete:

Målet med kampanjen är att bidra till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet. Stiga sport arena har viss inredning som är anpassad för idrott främst handboll. Denna inredning behöver kompletteras för att fungera i kampanjen.

En Stiga sport arena anpassad för kampanjbehoven.

Under ledning av/i samordning med Heart of Evangelism ordna en adekvat miljö för kampanjens möten.

Heart of Evangelism tillhandahåller stolar.

Annan inredning som tillgänglighet av bord och diskar måste undersökas.

Under fredagen kommer arenan behöva iordningställas, det kräver dagledig eller personer som kan avvara dagtid under fredagen. Sedan iordningsställa mellan möten och sedan arbeta med att återställa arenan efter sista mötet.

För arbetsgrupperna inredning, värdar, servering och städning kanske flera kan vara volontär i mer än en grupp.

 

 

8.     Värd och väktartjänst:

Målet med kampanjen är att bidra till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet. Under kampanjen når vi förhoppningsvis många inte kyrkvana människor och det är viktigt att de möts av välkomnande och kärleksfulla människor i arenan. Värdar har där en mycket viktig uppgift.

En välkomnande och varm miljö inför, under och efter sammankomsterna.

En värdgrupp med kunskap om lokaler och förhållningsregler angående utrymning och till exempel brandföreskrifter som samtidigt ger det första intrycket när människor kommer till arenan.

Förutom att välkomna personer och hjälpa till med information så bör det finnas ett tänk om säkerhet samt kunna hantera om det kommer många fler än vad som kan tas emot i arenan vid det tillfället.

Behov av personer som också är kunnig om säkerhet.

Antal volontärer som behövs: Till varje samling behöver vi ca 50 personer för att vara värdar och städning.

För arbetsgrupperna inredning, värdar, servering och städning kanske flera kan vara volontär i mer än en grupp.

 

9.     Servering:

Målet med kampanjen är att bidra till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet. Under kampanjen kommer många att medverka och många är tillresande och behöver förplägnad under främst lördagen.

Alla volontärer och medverkande skall erbjudas smörgåsar alternativt mat beroende på tid i tjänst. 

För arbetsgrupperna inredning, värdar, servering och städning kanske flera kan vara volontär i mer än en grupp.

 

10.  Städning

Målet med kampanjen är att bidra till att alla i Eskilstuna med omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet. I hyran av lokalen ingår städning efter kampanjen men under kampanjen har vi ansvar för att städa till en rimlig nivå. Detta gäller också efter kampanjen.

En trivsam och välordnad kampanjlokal är målet.

Formerarande av städgrupper som ställer i ordning lokalen efter möten under kampanjen.

För arbetsgrupperna inredning, värdar, servering och städning kanske flera kan vara volontär i mer än en grupp.